Ban giám sát sự sẵn sàng toàn cầu GPMB

Cảnh báo đại dịch có thể lây lan khắp thế giới
Moitruong.net.vn – Các chuyên gia cảnh báo, thế giới đang đối mặt mối đe dọa từ những đại dịch có thể khiến hàng triệu người tử vong và gây tổn thất cho kinh tế toàn cầu.