Ban Quản lý Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Vì một Hạ Long nói không với rác thải nhựa
Để thực hiện mục tiêu nói không rác thải nhựa trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường.