báo chí 4.0

Báo chí 4.0 trong vòng xoáy đa cạnh tranh
Sự phát triển công nghệ truyền thông mới, báo chí cũng không đứng ngoài cuộc. Không chỉ phải chạy đua với sự nhanh nhạy của thông tin từ mạng xã hội trên mặt trận tin tức mà đồng thời còn phải chiến đấu trên mặt trận chống các thông tin giả mạo (fake news), sai lệch và giật gân. Khi tin giả đe dọa đời sống, vai trò của báo chí chính thống càng phải giữ được giá trị cốt lõi của mình.