báo Đại biểu nhân dân

Bà Phạm Thị Thanh Huyền giữ chức Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân
Moitruong.net.vn – Bà Phạm Thị Thanh Huyền – Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Đại biểu Nhân dân đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.