bảo hiểm thất nghiệp

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022-2024
Moitruong.net.vn – Mức chi phí quản lý BHXH bình quân giai đoạn 2022-2024 tối đa 1,54% dự toán thu, chi BHXH; quản lý bảo hiểm thất nghiệp bình quân tối đa 1,54% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp.