bạo lực mạng xã hội

[Góc nhìn tuần qua] Bạo lực học đường và bạo lực mạng xã hội
Moitruong.net.vn – Nhiều người rất dễ bị kích động khi chứng kiến một vụ bạo lực học đường. Xu hướng dùng bạo lực mạng xã hội để giải quyết bạo lực học đường, rất đáng tiếc lại là thực tế đang được nhiều người chấp nhận.
  • [VIDEO] Góc nhìn tuần qua: Bạo lực học đường và bạo lực mạng xã hội
    Moitruong TV – Một trường học an toàn, lành mạnh là mong ước chung của toàn xã hội. Nhưng thực tế là bạo lực học đường diễn ra khắp nơi trên thế giới và chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng lại tam giác Nhà trường – Phụ huynh – Xã hội là điều quan trọng. Một tam giác phối hợp chứ không phải đổ lỗi cho nhau. Đã đến lúc cần vạch rõ ranh giới của trách nhiệm, quyền hạn xử lý bạo lực học đường trong một quy trình phổ cập rộng rãi. Nếu chính người lớn chưa thể quản lý cảm xúc phẫn nộ của mình, thì khó hy vọng trẻ nhỏ vượt qua cái bẫy bạo lực, vì người lớn là tấm gương sống động nhất cho trẻ học theo.