Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam tại Thừa Thiên - Huế
Ngày 15/3, UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.