Bão trên biển Đông

Biển Đông khả năng sắp đón bão
Một áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài khơi Philippines sẽ mạnh thành bão và đi vào Biển Đông trong vài ngày tới; khả năng các tỉnh miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.