bảo vệ môi trường

Đà Nẵng: Thanh niên Thanh Khê chung tay giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường
Nhằm chung tay thực hiện Đề án “Xây dựng Thanh Khê – quận môi trường” giai đoạn 2021-2030, việc tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi của thanh niên, đoàn viên trong bảo vệ môi trường rất được quan tâm.