bệnh truyền nhiễm

Đậu mùa khỉ được Bộ Y tế xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B
Bộ Y tế vừa có quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B - gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.