bệnh truyền nhiễm

Bộ Y tế: COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa thể là bệnh lưu hành
Bộ Y tế vừa công bố dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nêu rõ nguyên nhân chưa thể chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành.