Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

Nhiều bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng và rất nặng
Moitruong.net.vn – Trong gần 3.700 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Việt Nam, có tới 178 trường hợp tiên lượng nặng và rất nặng. Đặc biệt có 26 người phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực, trong đó có 4 ca đã phải chạy ECMO.