Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Hà Nội phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Moitruong.net.vn – Huyện Thanh Trì phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp quy mô 520 giường bệnh, sau khi ghi nhận 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng mắc Covid-19.