Bệnh viện Da liễu TP. HCM

Sự khác nhau của bệnh thủy đậu và đậu mùa khỉ
Bệnh thủy đậu và đậu mùa khỉ đều là bệnh truyền nhiễm, cấp tính do virus, đều lây qua tiếp xúc giọt bắn hô hấp. Nhưng bên cạnh đó hai bệnh cũng có những đặc điểm khác nhau.