Bệnh viện Nhi đồng thành phố

Cách ly 14 ngày với các ca nghi, nhiễm bệnh đậu mùa khỉ
Theo các chuyên gia y tế khi bệnh nhân nghi, nhiễm bệnh đậu mùa khỉ phải cách ly tại cơ sở y tế tối thiểu 14 ngày.