Biến đổi khí hậu

Canada: Hơn 5.000 loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng
Hơn 5.000 loài hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Canada, theo cuộc khảo sát toàn diện nhất về đa dạng sinh học của đất nước từng được thực hiện.