Biến đổi khí hậu

Gia Lai: Cần tiếp tục nâng cao độ che phủ rừng
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Chương trình hành động về việc phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đối khí hậu giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.