biển động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách tiền tệ cho Việt Nam
Tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam về điều hành kinh tế, hoàn thiện các công cụ tài khóa, tiền tệ, tái cơ cấu tài chính – ngân hàng.