biến Đông

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới
Áp thấp nhiệt đới hình thành rất nhanh từ vùng áp thấp trên Biển Đông và có xu hướng gia tăng cường độ. Trên đất liền, nhiều khu vực trên cả nước vẫn còn mưa to.