biển động

Mưa dông trên diện rộng ở Trung Bộ, sóng to, gió lớn trên biển
Từ ngày 06/12 đến đêm 07/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.