biển Đông

Xuất hiện vùng áp thấp trên biển, miền Bắc mưa rải rác
Rãnh áp thấp khiến miền Bắc nhiều mây, mưa rải rác, trong ngày có nắng gián đoạn, vùng núi có nơi mưa lớn hết tuần.