biên phòng

Hội thi Tuyên truyền viên trẻ năm 2024 trong BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày 17/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên trẻ năm 2024” nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xung kích, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.