Bình Định

Bình Định triển khai đấu giá 148 lô đất
Trong tháng 12/2023, 148 lô đất thuộc huyện Phù Cát và TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm từ 337 triệu đồng/lô.