Bộ Công an

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an): Đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về môi trường có những diễn biến phức tạp. Vi phạm pháp luật môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm diễn ra trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển bền vững của đất nước, xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân như gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, thực phẩm kém an toàn... đã trở thành mầm mống mất an ninh trật tự, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển kinh tế của đất nước.