Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc thu học phí trực tuyến?

Moitruong.net.vn

– Bộ GD-ĐT khẳng định mức thu trong thời gian học trực tuyến không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học. Đồng thời có chính sách giảm phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trong giai đoạn phòng chống Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai dạy học.

Đối với trường công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ phòng tránh dịch, các trường chỉ được thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của HĐND cấp tỉnh theo số tháng thực học, nhưng không vượt quá 9 tháng mỗi năm đối với giáo dục phổ thông và không quá 10 tháng với giáo dục đại học.

Với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Luật giáo dục 2019, HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh.

Phụ huynh đứng trước trường Quốc tế Việt Úc, quận 10, phản đối chính sách thu học phí, sáng 5/5. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học… để xác định mức thu hợp lý.

Mức thu trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học. Đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra các khoản thu, chi trong các trường học, xử lý nghiêm trường hợp thu sai quy định.

Trong thời gian gần đây, phụ huynh nhiều trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài đã có phản ứng về việc thu học phí trong thời gian học trực tuyến. Ngoài đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, phụ huynh cũng cùng lên một số trường để phản đối.

Hồng Anh