Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm cho bữa ăn học đường
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) vừa có công văn đề nghị đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.