Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng ra chỉ thị tăng cường phối hợp phòng chống bạo lực học đường
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành, các tổ chức đoàn, hội… phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.