Từ năm học 2024-2025: Sẽ không còn lớp không chuyên trong trường chuyên

Cẩm Anh|05/03/2023 16:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT thi hành từ ngày 15/4/2023 yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2023.

Cụ thể, việc tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT sẽ được thực hiện hết năm học 2023 - 2024.

397e813f85726c2c3563.jpg
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: INT.

Các lớp không chuyên đã tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Bên cạnh đó, lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, bao gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (sau đây gọi chung là lớp chuyên).

Ngoài bỏ lớp không chuyên, quy định mới cũng điều chỉnh việc tuyển bổ sung vào trường chuyên. Các trường có thể tuyển bổ sung học sinh cho cả 3 khối, thay vì chỉ lớp 10 và 11 như quy định cũ. Học sinh trường THPT không chuyên đạt mức tốt về kết quả học tập và rèn luyện trong năm học liền kề trước năm tổ chức tuyển sinh bổ sung có thể đăng ký bổ sung vào trường chuyên.

Bài liên quan
  • Sẽ có sách giáo khoa mới dành cho lớp 4, lớp 8 và lớp 11
    Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới áp dụng từ năm học 2023 - 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ năm học 2024-2025: Sẽ không còn lớp không chuyên trong trường chuyên