Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 8 đợt thi Đánh giá năng lực măm 2023
ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 8 đợt thi Đánh giá năng lực (HSA) với quy mô 100.000 lượt thi vào năm 2023 . Các đợt thi sẽ triển khai từ tháng 3 đến tháng 6 tại 8 tỉnh, thành trong cả nước.