bộ luật lao động sửa đổi

Chính thức bãi bỏ chế độ viên chức suốt đời
Moitruong.net.vn – Với kết quả biểu quyết chiều 25/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.