Bộ NN-PTNT

Cả nước đã trồng được 260,6 nghìn héc ta rừng
Đến nay, cả nước chuẩn bị được gần 1,19 tỷ cây giống, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng đạt 260,6 nghìn héc ta, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 17,6 triệu mét khối, tăng 6,6%.