Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ tán thành việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4
Bộ Nội vụ tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đã đề nghị Bộ này hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.