Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản

Ngành rau quả đặt mục tiêu 5 tỷ USD trong 2020
Moitruong.net.vn – Sang năm 2020, Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng, đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu của ngành rau quả sẽ tăng mạnh, đạt khoảng 5 tỷ USD.