bộ quốc phòng

Bộ Quốc phòng đồng ý không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên theo thời gian mà Bộ GD&ĐT đề xuất
Bộ GD&ĐT đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15/10 không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.