Bộ TN-MT

Bộ trưởng Bộ TN-MT: Hơn 1.000 hồ đập xây dựng từ lâu, nguy cơ mất an toàn là rất lớn
Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh cho biết, trong số 6.750 hồ thủy lợi thì có hơn 1.000 hồ xây đã lâu, nguy cơ mất an toàn hồ đập rất lớn nên phải dành nguồn lực cải tạo.