Bộ TN-MT

Bộ TN&MT công bố các sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2022
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3859/QĐ-BTNMT về việc Công bố các sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022.