Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Tư lệnh ngành TT&TT trả lời chất vấn về chuyển đổi số và chống tin giả
Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định nền tảng số là giải pháp đột phá của chuyển đổi số Việt Nam.