Bolivia

43% sông trên thế giới bị ô nhiễm các loại dược phẩm nguy hiểm
Các con sông ở Pakistan, Bolivia và Ethiopia là một trong những nơi bị ô nhiễm nặng nhất. Các con sông ở Iceland, Na Uy và rừng nhiệt đới Amazon là nơi ít bị ô nhiễm.