bùn hầm cầu

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý đơn vị đổ trộm chất thải
Mới đây, UBND TP. HCM đã yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường giám sát đối với các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý bùn hầm cầu.