Cà Mau

Cà Mau: Phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường
Nhằm giải quyết tình trạng nhiều vùng nuôi tôm đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường và suy thoái các hệ sinh thái, tỉnh Ca Mau đã thực hiện nhiều giải pháp về xử lý môi trường, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phát triển nghề chăn nuôi thủy sản thân thiện với môi trường.