Cà Mau

Cà Mau: Cấp bách phòng chống sạt lở bờ biển
Tỉnh Cà Mau đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ biển có xu hướng ngày càng tăng, đe dọa nghiêm trọng đến ổn định dân sinh, kinh tế, xã hội vùng ven biển.