Cà Mau

Ứng phó hạn hán, Cà Mau thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt cho người dân trị giá gần 16 tỷ đồng
Do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn, trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau hiện có 2.620 hộ gia đình thiếu và không chủ động được nguồn nước sinh hoạt.