cải thiện bữa ăn

Quảng Nam: Cải thiện bữa ăn cho học sinh vùng cao huyện Nam Trà My từ mô hình “trồng cây dược liệu”
Moitruong.net.vn – Từ tháng 9/2016, UBND huyện Nam Trà My đã có chủ trương xây dựng và phát triển vườn dược liệu trong các trường học. Từ việc nhân rộng mô hình sẽ cải thiện đời sống cho những trường nội trú và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.