cải thiện môi trường

Kiên Giang: Xử lý việc lấn chiếm rừng, khu bảo tồn biển và rác thải tại Phú Quốc
Liên quan đến các vụ lấn chiếm rừng, khu bảo tồn biển Phú Quốc, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định dứt khoát không có chuyện bao che sai phạm, sai tới đâu xử lý tới đó, đồng thời đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường và vấn đề rác thải.