cấm các chuyến bay ngắn

Pháp cấm các chuyến bay ngắn để giảm thiểu khí thải carbon
Lệnh cấm chuyến bay nội địa với hành trình ngắn đã có sẵn dịch vụ tàu hỏa trong 2,5 giờ sẽ có hiệu lực tại Pháp từ ngày 23/5.