cấm lưu thông

Hà Nội cấm phương tiện lưu thông trên đường Lương Thế Vinh trong gần 9 tháng
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấm phương tiện lưu thông trên đường Lương Thế Vinh (Hà Đông) phục vụ thi công dự án trọng điểm từ ngày 13/03 - 15/12/2023.