Campuchia về Việt Nam

Thêm một ca mắc COVID-19 ở Tây Ninh đi xe khách từ Campuchia về Việt Nam
Moitruong.net.vn – Bệnh nhân đi xe khách từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ. Trong thời gian bệnh nhân lưu trú tại Tây Ninh, có 17 người tiếp xúc gần.