cảnh báo nước biển dâng

Cảnh báo mực nước biển dâng nhanh do El Nino
Các chuyên gia cho rằng El Nino và khí hậu nóng khiến mực nước biển dâng cao bất thường, có thể gây lũ lụt thường xuyên và thảm khốc hơn.