cánh đồng mường thanh

Điện Biên: Báo động tình trạng suy kiện nguồn nước
Theo ngành chức năng tỉnh Điện Biên, do tác động của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến nguồn nước trên các sông, suối. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển, đô thị hóa nhanh cũng góp phần tạo ra tình trạng suy kiệt nguồn nước đáng báo động.