cấp độ dịch

TP.HCM không còn phường xã có dịch COVID-19 cấp độ 3, 4
Moitruong.net.vn – TP.HCM có 300 phường xã cấp độ 1, 12 phường xã cấp độ 2, không còn phường xã cấp độ 3 và 4. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch, TP.HCM không ghi nhận địa phương vùng cam.