Cập nhật thông tin về tình hình vận hành hồ chứa trên cả nước

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương, tính đến 7h00 sáng 13/12/2017, cả nước có 149 hồ thủy điện cập nhật thông tin, với 22 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường. Các hồ chứa thủy lợi trên cả nước đều đang đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ – Ảnh minh họa

22 hồ chứa thủy điện xả qua tràn

Trên cơ sở đó, tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (25 hồ): Có 10 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn C: 12/7; Vĩnh Sơn B: 32/23; Vĩnh Sơn A: 18/29; Ka Nak: 35/57; An Khê: 50/98; Sông Hinh: 100/104; Sông Ba Hạ: 100/514; Đak Mi 4a: 28/153; Đakđrinh: 29/84; Vĩnh Sơn 5: 16/71; Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Giang 2: 20/20; La Hiêng 2: 40/60

Tại khu vực Tây Nguyên (53 hồ): Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuốp: 180/482; Srepok 3: 107/562; Srepok 4: 34/523; Đa Nhim: 25/36; Hòa Phú: 98/51; Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): ĐăkSrông: 50/92; Đrây H’linh 1: 450/630; ĐăkSrông 3A: 220/340; ĐăkSrông 3B: 220/350

Còn tại khu vực Bắc Trung Bộ (15 hồ): Có 01 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 59/114; Hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 111/111.

Hiện nay, hồ chứa thủy điện tại khu vực Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ đang vận hành bình thường.

Hồ chứa thủy lợi đang đầy nước

Theo báo cáo ngày 12/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

Tại khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch 80 m3/s);

Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 05 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quang Nam: hồ Phú Ninh 20 m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 40 m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 160 m3/s, hồ Núi Một 25 m3/s, hồ Thuận Ninh 25 m3/s);

Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

Thiên Bình