cây đổ la liệt

Bão Noru đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Quảng Nam: Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, cây đổ la liệt
Lúc 3h30, tâm bão số 4 đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Nam. Cường độ bão khi đổ bộ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.