cây Osaka

Sôi nổi các hoạt động bảo vệ môi trường của phụ nữ huyện Văn Lâm
Hưởng ứng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Hội LHPN huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp ở mỗi khu dân cư.