cầy vằn bắc

Cứu hộ thành công 2 cá thể cầy vằn bắc quý hiếm
Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) vừa cứu hộ thành công hai cá thể Cầy vằn bắc quý hiếm.