chất thải là tài nguyên

Thái Nguyên: Hướng dẫn triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Moitruong.net.vn – Nhằm phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường”.