chất vấn về công tác bảo vệ môi trường

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố trả lời chất vấn về việc xử lý nước thải, thoát nước
Hôm nay, ngày 9/12, Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề "nóng" liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển của Thành phố như xử lý nước thải, thoát nước.