cháy rưng

Cao Bằng triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch đã ký ban hành Kế hoạch số 1374/KH-UBND ngày 6/6/2024 về việc triển khai thực hiện Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.