cháy rừng

Đồng Tháp: Vườn Quốc gia Tràm Chim chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô
Trước thực trạng, nhiều khu vực rừng tràm của Vườn Quốc gia Tràm Chim có nguy cơ cháy cấp cao (từ cấp III trở lên), vì vậy, đơn vị này đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng cho mùa khô.