Chỉ một Trái đất

Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022
Moitruong.net.vn – Với chủ đề “Chỉ một trái đất”(Only One Earth) Ngày Môi trường thế giới năm 2022 do Chương trình Liên hiệp quốc (UNEP) phát động truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.