Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,54% trong 7 tháng
Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 7 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 1,44%.